Senin, 01 September 2008

KEGUNAAN DAN KEKUDUSAN

Jumat, 5 September 2008

Bacaan: I Kor 6:12-13

6:12 Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apa pun.
6:13 Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan: tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh.


Fakta:
Paulus berkata kepada Jemaat Korintus:
• Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna.
• …aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apa pun.
• Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan: …kedua-duanya akan dibinasakan Allah.
• …tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh.

Pertanyaan:
Apakah arti perkataan Paulus tersebut?

Jawaban:
Paulus memberi pengertian kepada Jemaat Korintus agar mereka dapat menguasai diri dan tidak diperhamba oleh kedagingan atau hawa nafsu. Ia berharap agar Jemaat Korintus mempertimbangkan sisi kegunaan atau manfaat dari segala sesuatu, bukan asal atau sembarangan, apalagi harus menjadi hamba dosa, kedagingan atau keduniawian.

Paulus pun mengingatkan Jemaat Korintus agar kembali kepada pengertian dan rancangan Allah yaitu bahwa tubuh manusia harus dipersembahkan kepada Allah bukan kepada percabulan.

Melalui perkataan Paulus ini, dapat kita pelajari betapa pentingnya mempertimbangkan sisi kegunaan dari segala sesuatu. Dan disamping itu juga juga penting untuk melihat atau mengingat rancangan awal Allah terhadap hidup manusia.

Doa:
Tuhan terima kasih atas pelajaran pagi ini. Mampukan hamba agar senantiasa mempertimbangkan kegunaan atau manfaat segala sesuatu, dan juga menjaga diri agar tetap kudus bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.

Tidak ada komentar: